06 Juni 2023 godine

Javne nabavke

Plan nabavki

2023. godina

24.03.2023. godine

Privremeni plan nabavki 2023 PORTAL

2022. godina

17.08.2022. godine

PLAN POSLOVANJA ZA 2022-NO

17.08.2022. godine

Odluka SD o usvajanju Plana za 2022 god

2021. godine

05.10.2021. godine

PLAN NABAVKI ZA 2021

05.10.2021. godine

Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu

2020

27.11.2020.godine

PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU

27.11.2020. godine

Odluka o usvajanju plana poslovanja

2019.

05.08.2019. godine

Plan nabavki za 2019. godinu
05.08.2019. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2019.godinu
16.05.2018. godine
PLAN NABAVKI ZA 2018
16.05.2018. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
19.06.2017. godine
PLAN NABAVKI ZA 2017
19.06.2017. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu
22.06.2016. godine
PLAN NABAVKI ZA 2016
22.06.2016. godine
Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2016. godinu
10.12.2014. godine
PLAN NABAVKI ZA 2014 (dio)

Odluke o ishodu/rezultatima postupaka

2023

02.06.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rezervni dijelovi za lokomotive serije 661, za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo

02.06.2023. godine

Odluka o poništenju postupka – dijelovi sa uslugom popravke dizel morota CAT

02.06.2023. godine

Odluka o poništenju postupka – Monoblok tockovi sa uslugom kompletiranja osovinskih sklopova

02.06.2023. godine

Odluka o ponistenju postupka-ciscenje i odrzavanje higijene poslovnih i radionickih prostorija, upravljacnica

18.05.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Špediterske usluge, za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo

18.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 – Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila

18.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 – Obavezno osiguranje od automobilske odgovornositi i međunarodna karta osiguranja (zeleni karton)

18.05.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Industrijska hemijska sredstva za čišćenje za potrebe JP ŽFBiH d.o.o.

11.05.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Automobilske gume za drumska motorna vozila

11.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rezni alati – nozevi

11.05.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Reparacija kliznih ležajeva

18.04.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Pregled i ispitivanje dimovodnih instalacija i toplovodnih sistem JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu

18.04.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot 1- Kompleti prve pomoći, priručne apoteke i ostala oprema za pružanje prve pomoći

18.04.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Lot 2- Nosila za bolesnike sa pojasom za vezivanje

14.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Borova daska

10.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge poste za 2023. godinu

10.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Automobilske gume za drumska motorna vozila

10.04.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tucanik krečnjačkog porijekla

27.03.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rezervni dijelovi za redovnu opravku teretnih vagona

24.03.2023.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka robe – Crna i obojena metalurgija

24.03.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka roba -Kočne papuče od sivog liva i sinterovanog materijala

06.03.2023. godine

Odluka o poništenju postupka – Izrada akata o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini u organizacionim dijelovima Društva

06.03.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Željeznički obrasci za 2023. godinu, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

06.03.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Set za upravljanje dizalicom Palfinger PA 19000

17.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Servisiranje i opravka K.H.Deutz motora, opravka kompresora, pumpi visokog pritiska goriva i elekropokretača sa teške pružne mehanizacije

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – kolisijecni pribor

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – boje i lakovi i alati – LOT 2

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – boje i lakovi i alati – LOT 1

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje registrofona i radio uređaja na prugama JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Podbijački agregat

06.02.2023. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke-Izrada projekta i dva upojna bunara u Blažuju

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-potrošni materijal za Službu MOP i TPM Blažuj

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Potrošni materijal za PI Sarajevo

06.02.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-potrošni materijal za CR Rajlovac

06.02.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-potrošni materijal za LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 7, LOT 8 i LOT 9

19.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca impregnisani pragovi

18.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

18.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Periodični pregled i ispitivanje visoko naponske (elektro izolacione) opreme u Organizacionim dijelovima Društva

18.01.2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka roba sa uslugama ugradnje u cilju održavanja i popravke uređaja u službi ETP-a

17.01.2023.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kolektivno kombinovano osiguranje radnika

04.01.2023. godine 

Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača Šine E1, tip R260 i R 350 HT

2022

23.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-stacionarne baterije rezervnog napajanja UD-20104-1_22

23.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izrada projektne dokumentacije i izrada dva upojna bunara u Blažuju

23.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Mazive masti za šinska vozila

14.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Registrofoni i proširenje sistema snimanja službenih razgovora

09.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ultrazvučni aparati USM 25, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

01.12.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvještaja za 2022. godinu

30.11.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke – Rezni alati – noževi

30.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski materijal za 2022. godinu

18.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje registrofona i radio uređaja u PI Zenica, PI Sarajevo, PI Mostar, PI Tuzla i PI Bihać

15.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – grafikoni, red vožnje za kurire i knjižice reda vožnje za 2022-2023 godinu

01.11.2022. godine

Odluka o izboru ponuđača – Tucanik eruptivnog porijekla

01.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kvarcni pijesak

01.11.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – Ogrijevni materijal za grejnu sezonu 2022-2023

30.10.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zaštitne mreže na kosinama sa ugradnjom

13.10.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – monoblok točkovi

13.10.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Opravka pogona platforme na TMD

28.09.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka JN roba Naponski mjerni transformator 25_01kV

14.09.2022 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Odvodnik prenapona za vanjsku montažu UD-8860-1_22

06.09.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1-Maziva ulja i srodni industrijski proizvoda za šinska vozila

06.09.2022. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke za LOT 2-Mazive masti za šinska vozila

05.09.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

23.08.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sredstava za održavanje čistoće i santarno-higijenskih uslova za 2022 godinu

23.08.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN popravke dijelova uređaja ESTW L90 5 osiguranja u stanicama UD-13095-1_22

22.08.2022 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja 2MR 7500-123 broj 400040 UD-13101-1_22

22.08.2022. godine

Odluka o poništenju postupka – Podzemna cisterna za dizel gorivo u VV i OŠV Zenica

02.08.2022 . godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka roba Zaštitna odjeća i obuća- HTZ oprema

02.08.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN roba – Kancelarijski materijal za 2022. godinu

02.08.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rezni alati-noževi za potrebe radionica JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

02.08.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – Rezervni dijelovi za tekuće i redovno održavanje lokomotiva serije 661

15.07.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN roba – vijčana roba

15.07.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Komplet taktičke uniforme za radnike Službe zaštite ljudi i CZ

14.07.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka – Revizija finansijskih izvještaja za 2022. godinu

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka JN Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 1 Lot 3 Lot 6_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 7_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 5_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka JN Izvori svjetlosti za potrebe OŠV SS i EEP Lot 2 i Lot 4_UD-7566-1_22

29.06.2022. godine

Odluka o poništenju postupka – Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – implementacija novog kontnog plana 2022. godine unutar SAP informacionog sistema

29.06.2022. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – maziva ulja i masti za sinska vozila

13.06.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Potrošni materijal za radionice

13.06.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke-Rušenje objekta radionice OŠV u stanici Banovići

13.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- set za generalni remont vijčanog kompresora tip SFN 1252.3

30.05.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca-Tucanik krecnjackog porijekla (fi 31,5-63mm)

30.05.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba-brzinomjeri za lokomotive serije 441 i EMV 411_415, sa uslugom ugradnje

12.05.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN usluga – Remont energetskog transformatora 110_25 kV_tip 2MR7500-123_serijskog broja 400040

10.05.2022. godine

Odluka o poništenju postupka – Izrada studije sa idejnim rješenjem za novu prugu Vareš – Banovići

21.04.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rušenje objekta OŠV u Banovićima

21.04.2022. godine

Odluka o poništenju postupka JN popravke dijelova uređaja ESTW L90 5 osiguranja u stanicama UD-4696-1_22

21.04.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ECM za dizel motor tip 3512 sa ugradnjom_UD-3688-1_22

21.04.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – Rezni alati – noževi za potrebe radionica ŽFBiH

15.03.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Materijal i oprama za AT zavarivanje i druge mašine, oprema i elementi za održavanje gornjeg stroja pruge

07.03.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Revizija finansijskih usluga za 2021. godinu

18.02.2022. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke roba – sredstva za higijenu za 2021 godinu

27.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga – popravak i održavanje dizalice za mašinu OBW 10_913

27.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba – 15 (petnaest) toplovodnih kalorifera za potrebe Radionice Dobošnica

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-1_ Stacionarne akumulatorske baterije za izvore pomoćnog napajanja i UPS-ove

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-2_Akumulatorske baterije za drumska vozila i građevinsku mehanizaciju

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-3_Akumulatorske baterije za šinska vozila

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

2021

30.12.2021. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke – revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu

30.12.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-LOT 2; LOT 3 i LOT 4

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 9-potrošni materijal za PI Bihać

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 8-potrošni materijal za PI Tuzla

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 7-potrošni materijal za PI Zenica

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 6-potrošni materijal za PI Sarajevo

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 5-potrošni materijal za PI Mostar

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-potrošni materijal za CR Rajlovac

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba – željeznički obrasci za 2021. godinu

17.12.2021. godine

Odluka o kvalifikovanim ponudjacima za pruzanje advokatskih usluga-II

30.11.2021. godine

Odluka o izboru ponuđača – sredstva za higijenu

30.11.2021. godine

Odluka o poništenju postupka – rezni alati noževi

30.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Monoblok točkovi

30.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Boje i lakovi za AKZ i pomocni alati

29.11.2021. godine

Odluka o ponistenju postupka nabavke-ogrijevni materijal za 2021. godinu

18.11.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga – održavanje registrofona i radio uređaja u PI Zenica, PI Sarajevo, PI Mostar, PI Tuzla i PI Bihać

18.11.2021. godine

Odluka o poništenju postupka JN roba – grafikoni, red vožnje za kurire i knjižice reda vožnje za 2021_2022

18.11.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-popravka i održavanje postrojenja, dijelova instalacija i uređaja na infrastrukturnim kapacitetima

18.11.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga-reparacija kliznih ležajeva

16.11.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba-Kočne papuče od sivog liva i sinterovanog materijala

14.10.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kvarcni pijesak

14.10.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova-Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP

06.10.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- revizija finansijskih izvještaja za 2021.g

06.10.2021. godine

Odluka o kvalifikovanom ponuđaču za pružanje advokatskih usluga

06.10.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-revizija vučnih motora glavnih generatora glavnih prigušnica ARNO pretvarača i motora kompresora

07.09.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – kocna oprema i pneumatska instalacija

07.09.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – tucanik eruptivnog porijekla za odrzavanje gornjeg stroja

07.09.2021

Odluka o kvalifikovanom ponudjacu za pruzanje notarskih usluga

07.09.2021. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke filteri za potrebe radionice Blazuj na odrzavanju TPM i TMD Zeljeznicke infrastrukture i Zeljeznickog operatora

07.09.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-ručne signalne svjetiljke za radnike na osiguranju i regulaciji željezničkog saobraćaja

07.09.2021. godine

Odluka o poništenju postupka JN izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP_tender broj_GD-50_20

26.08.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – potrošni materijal za radionice LOT 1 CR Rajlovac

26.08.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – potrošni materijal za radionice LOT 2, LOT 3 i LOT 4

09.08.2021. godine

Rješenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-1819-7_21 kojim se poništava Odluka o poništenju postupka broj UD-8735-1-8.1._2021

06.08.2021. godine

Odluka o otkazivanju postupka – Revizija finansijskih izvjestaja za 2021. godinu

29.07.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – reparacija kliznih ležajeva

02.07.2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća nabavka robe Šine 49E1

23.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-zamjena uredaja na NEMV GD-03_21

09.06.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP, tender broj_GD-50_20

07.06.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su izuzete od primjene Zakona – Poštanske uisluge

03.06.2021. godina

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su izuzete od primjene Zakona

06.05.2021.

Rješenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-473-10_21 kojim se poništava Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1-433-1_2021

16.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – radovi na zamjeni elektronskog SS uredjaja

16.04.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Službena odjeća i obuca GD-67-20

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-1 Stezaljke, spojnice nosaci i drugi metalni dijelovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-2 Dijelovi sklopova, izolatori i sklopovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-3 Uzad, provodnici i zice za KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-4 Pribor i materijal za povezivanje PV KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-5 Oprema za zastitu na radu KM

22.02.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Dizel gorivo – GD-64-20

24.02.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tucanik krečnjačkog porijekla

11.02.2021

Odluka o otkazivanju postupka-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020

11.01.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova-Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP

PRETHODNE GODINE

Odluke o ishodu/rezultatima postupaka za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 godinuOdluka o kvalifikovanom ponudjacu za pruzanje notarskih usluga

Podaci o zakljucenim ugovorima, izmjenama i njihovoj realizaciji

Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Namjera o provodenju pregovaračkog postupka bez objavje obavještenja

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

14.03.2022 13:16

 

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba elektronički kontrolni modul (ECM) za dizel motor tip 3512, sa uslugom ugradnje – 1 komad. Tendersku dokumentaciju (specifikacija roba i pripadajućih usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

Trenutno nema otvorenih konkurentskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih takmičarskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih organičenih postupaka!